Samtale mellom menn

Menn synes oftere det er vanskelig å få tak i eller sette ord på det de føler eller som skjer på innsiden. Dette kan bli spesielt tydelig i møte med kvinner som ofte synes det er lettere å snakke om følelser og forventer dette av andre, som kan skape konflikter i parforhold.

Kommunikasjon måles ikke i antall ord man sier, men i hvordan man lytter og formidler seg selv gjennom ord og handlinger. Det gjøres på så mange flere måter enn det verbale. Sammen kan vi finne dine uttrykksmåter som kan bli verdsatt av andre. Vi kan også finne løsninger på fastlåste situasjoner.

Jeg er spesielt interessert i hva det vil si å være mann i vår tid og hvordan vi uttrykker vår maskulinitet.

Gunaketu 220918 (9)_edited.jpg