FAMILIEUTVIKLING og BONUSFORELDRE

Helheten er større enn summen av delene

Å være pappa er noe av det mest krevende jeg gjør. Det er også noe av det som fyller meg mest med glede og mening. Jeg har en adoptivdatter født i 2007 og er bonuspappa til jente og gutt som er to og fire år eldre. 

Når dere planlegger å bli foreldre eller nettopp har blitt det kan det være nyttig å forebygge fremtidige konflikter ved å anerkjenne den nye situasjonen og sørge for at kommunikasjonen flyter.

Barn utvikler seg overraskende raskt. Ofte er det krevende for foreldre å følge med og tilpasse både grenser og omsorg. Foreldrenes forskjellige tilnærminger kan være en styrke for barnet men leder ofte til konflikter.

Med nye relasjoner og ny partner kommer nye utfordringer. Mine barn, dine barn, våre barn? Hvilke rolle tar jeg som bonusforeldre?Flytte sammen? Hvordan ta hensyn til x-er og deres familier og vaner og høytider?

Noen ganger bryter barn kontakt med sine foreldre eller motsatt. Hvordan bearbeide disse forholdene når man ikke lenger er i kontakt?

Disse og andre utfordringer kan både forebygges og løses og jeg vil gjerne hjelpe dere til å få til det.

Parterapi koster Kr 1.300 for 80 minutter.

Med familier er timeprisen Kr 880.

Ved behov kommer jeg på hjemme- eller skolebesøk.

Adresse

Tirsdag, onsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Nettet: whereby.com/pustepause

Mobil

977 15 657

©2018 by Pustepause.