Adresse

Mandag, tirsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Kontakt

977 15 657

©2018 by Pustepause.

INDIVIDUALTERAPI

All endring begynner med oss selv

I gestaltterapien utforsker vi hvordan du reagerer på forskjellige situasjoner - bevisst eller ubevisst. Disse mønsterne styres ofte av forestillinger og overlevelsesmekanismer fra tidligere i livet. Er disse mekanismene fremdeles nyttige der du er i dag, eller gjør de at du "sitter fast"?

"Gestalt" betyr meningsfull helhet. Vi mennesker har et grunnleggende behov for å forstå og organisere våre tanker, følelser og omgivelser nettopp for å skape mening og helhet. I individualterapi utforsker vi hva du kan gjøre for å leve et mer helhetlig liv i god relasjon til dine medmennesker.

For å få med helheten er det like viktig å bli bevisst hva vi føler og gjør som det vi tenker og sier.

Menn synes oftere det er vanskelig å få tak i eller sette ord på det de føler eller som skjer på innsiden. Da kan vi gjøre andre øvelser, gå tur eller bygge noe for å utforske det som er vanskelig. Jeg støtter deg i å utforske nye aspekter av maskulinitet og hva det vil si å være mann i dag.

Ingen spørsmål er for farlige, små eller dumme!

Pris: Kr 880 for 55 minutter