Kunsten å lytte

For å lytte bedre til andre trenger vi å lytte bedre til oss selv.

Når vi lytter til det som skjer i oss i en samtale fanger vi opp hvordan vi påvirkes av det den andre sider. Det er denne gjensidige påvirkningen som er kjernen i dialog. Uten varhet på denne påvirkningen blir det lett ord uten forståelse: Man kan gjengi hva den andre sa men ikke hva en selv tror de mente og hvordan det berørte en selv.

Å lytte til oss selv er viktig for å finne ut hvem vi er og hva slags verdier vi vil leve etter. Dette er ekstra viktig i tider med sterke påvirkninger utenfra som vil fortelle oss hvem vi «bør være».

Å lytte til seg selv kan være utfordrende fordi vi kan oppdage sider vi ikke liker. Å prøve å fortrenge eller overse disse sidene gjør ikke at de blir borte. Konsekvensen er ofte det motsatte: Sidene vokser seg større i mørket de er fortrengt til.

Når vi lytter med hele oss åpner verdens mysterium seg. Vi kan bli bevisst humlers summing, barns lekfulle alvor, naturens skjønnhet, vitenskapens under, og det store mysterium vi kaller liv.

Dette er utgangspunktet for et kurs i empatisk og oppmerksom kommunikasjon jeg holder sammen med Jannicke Heyerdahl-Larsen på OsloMet og et doktorgradsprosjekt jeg er involvert i basert på dette.

Hvis du vil vite mer om dette så ta kontakt.

Designere