top of page

KRITISK REFLEKSJON OG PRAKTISK ORGANISASJONS ENDRING

Studie ved OsloMet Universitet

Praktisk organisasjonsendring med Kritisk Refleksjon rundt makt og myndiggjøring.

Hensikten med studiet er å gi kunnskap og verktøy til å bruke Kritisk Refleksjon til å analysere egen organisasjon. Samtidig oppøver studenten ferdigheter til å starte endringsprosesser innenfra. Studenter vill lære å myndiggjøre seg selv og andre til endring; personlig, i relasjoner og på et organisatorisk nivå.

Du vil både jobbe med deg selv, med et kasus fra eget arbeid, og sette disse i en større sammenheng. Dette er Aksjonslæring og er mer effektivt enn kun teoretisk kunnskap.

Det blir både morsomt og dypt engasjerende!

Målgruppe

Bachelor studenter innen helse og sosial, offentlig administrasjon og pedagogikk. Profesjonelle som ønsker faglig oppdatering innenfor offentlig, privat og frivillig sektor. Vi søker spesielt etter folk som vil være endringsagenter og påvirke organisasjonen sin hvor enn de er.

Kurset blir avholdt på norsk eller engelsk avhengig av etterspørsel.

Critical reflection on and practice of organizational change is a course for change-makers who want to influence and change their places of work.

The objective of the course is to give knowledge and tools to critically analyze your own organization, and the knowhow and skill to initiate change from within. Students will learn to empower themselves and others to change on individual-, relational- and organizational levels.

You will both work on yourself, a case from your own life and place it in a larger context. This is Action Learning and is more effective than merely theoretical learning.

This will both be fun and deeply engaging.


Target group

Bachelor students within Health and Social Welfare, Public Administration, Pedagogy and employees of private and public sector. Third year bachelor's students can choose this course as an elective. We are particularly looking for people who want to be change-agents and influence their organization wherever you are.

bottom of page