Adresse

Mandag, tirsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Kontakt

977 15 657

©2018 by Pustepause.

På retrett

OSLO BUDDHISTSENTER

For å grave dypere i verdiene

Ved Oslo Buddhistsenter søker vi i dybden av hva det vil si å leve i lys av etikk, meditasjon og visdom.


Etikken baserer seg på fem retningslinjer som alle har til hensikt å behandle alle levende vesen med kjærlig vennlighet og unngå vold på alle måter:

  1. Behandle alle levende vesen med kjærlig vennlighet og unngå vold.

  2. Dele de goder vi har og praktisere kjærlighet, samt å unngå å ta det som ikke er gitt.

  3. Lære av lykkeforskningen som sier at vi ikke får det bedre i vår del av verden med mer velstand. Vi trenger bedre relasjoner.

  4. Snakke sant og forholde oss til de fakta som finnes og unngå å lage sannheter.

  5. Nyte livet med oppmerksom tilstedeværelse heller enn å ruse oss.

Meditasjonen handler om å akseptere og integrere alle deler av oss selv - både de vi liker og de vi ikke liker, samt å bryte ut av de illusjoner vi lever under.

Visdommen innebærer å undre seg over hva frihet, medfølelse og virkeligheten innebærer.

Hensikten er å tilby en sammenhengende vei fra en første nysgjerrighet til et liv fri fra illusjoner, motvilje og begjær.