Adresse

Mandag, tirsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Kontakt

977 15 657

©2018 by Pustepause.

SAMFUNN

Verden og menneskene som lever i den er både fantastiske og forferdelige. Det avhenger av hvordan vi ser verden og hvordan vi samhandler med den. Pustepause samarbeider med alle gjennom næringsliv og organisasjoner, universitet og skoler, privat og offentlig.

IMG_20180907_132321471.jpg

All viktig endring starter med at to eller flere personer snakker sammen.

Vi tilbyr studie med 10 studiepoeng i empatisk og oppmerksom kommunikasjon på OsloMet (tidl. HiOA).

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor samt studenter som vil bedre sitt samarbeid med kolleger, klienter, medstudenter og seg selv. Det er spesielt nyttig for lærere som forbereder seg til “folkehelse og livsmestring” i ny læreplan.


workplace-1245776_1920.jpg

Et studie for changemakers - dere som vil endre.

Hensikten med studiet er å gi kunnskap og verktøy til å bruke Kritisk Refleksjon til å analysere egen organisasjon. Samtidig oppøver studenten ferdigheter til å starte endringsprosesser innenfra. Studenter vill lære å myndiggjøre seg selv og andre til endring personlig, i relasjoner og på et organisatorisk nivå.

Du vil både jobbe med deg selv, med et kasus fra eget arbeid, og sette disse i en større sammenheng. Dette er Aksjonslæring og er mer effektivt enn kun teoretisk kunnskap.

Studiet går ved OsloMet og gir 10 studiepoeng.

4_Sommerretrett 2016_Nexmark.jpg

For å grave dypere i verdiene

Ved Oslo Buddhistsenter søker vi i dybden av hva det vil si å leve i lys av etikk, meditasjon og visdom.


De bærende verdier er frihet, medfølelse og sannhet.

Hensikten er å tilby en sammenhengende vei fra en første nysgjerrighet til et liv fri fra illusjoner, motvilje og begjær.

Jeg vil gjerne snakke med deg om hvordan vi sammen kan skape et flott samfunn.

VÅRE STØRSTE KLIENTER