Adresse

Mandag, tirsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Kontakt

977 15 657

©2018 by Pustepause.

PAR og GRUPPE

Relasjonene som oppstår når to eller flere mennesker samhandler er noe av det beste og verste ved mennesker. 

Jeg kan støtte dere til å få frem det best i samspillet.

Parterapi

Partneren er kanskje den viktigste personen i livet ditt

Derfor gjør det ekstra vondt når dere får problemer. Det kan være vanskelig å se hva som skjer i samspillet. Dere har begge med dere bagasje fra familie og eventuelle tidligere forhold som påvirker dere bevisst eller ubevisst. Å øke bevissthet om dette, lære å lytt til hverandre og sette ord på egne behov er viktig.

I gestaltterapien utforsker vi hvordan du reagerer på forskjellige situasjoner - bevisst eller ubevisst. Disse mønsterne styres ofte av forestillinger og overlevelsesmekanismer fra tidligere i livet. Er disse mekanismene fremdeles nyttige der du er i dag, eller gjør de at du "sitter fast"?

Det er ofte lurt å komme mens problemene ennå er ganske små.

FAMILIEUTVIKLING

Gode relasjoner til de nærmeste

Strever dere i parforholdet er dere hjertelig velkommen til meg.

En partner er for de fleste det viktigste mennesket man har i livet sitt. Og før eller siden går de fleste par seg fast i usunne vaner. Det er spesielt sårbart med den man står nærmest. Kan dere snakke om problemer som oppstår eller unngår dere det? Når dere snakker om problemer - kommer dere styrket ut eller øker mismotet? Kan dere hverandres 'kjærlighetsspråk'?​ Da er det godt å ha en tredjepart å gå til, som ikke er venn, familie eller har andre allianser, men er profesjonelt upartisk. Jeg vil gjerne være den samtalepartneren for dere.

Når barna påvirkes kan det ble ekstra vanskelig. I møte med våre barn er det ofte overraskende hvor provosert eller såret man kan bli. Jeg hjelper dere å lytte til hverandre, og å lytte til dere selv. Når det først skjer klarer de fleste familier å finne nye måter å vokse sammen på - i glede å sorg.

Parterapi koster Kr 1.300 for 90 minutter.

Med familier er timeprisen Kr 900.

Ved behov kommer jeg på hjemme- eller skolebesøk.

GRUPPER OG TEAM

Sammen skaper vi og har det gøy

Trygghet, tillit og åpenhet legger til rette for vekst.

Tryggheten skapes gjennom å avklare verdier og ansvar. Tillit vekkes gjennom åpenhet der en snakker for seg selv og egne følelser, tar utgangspunkt i fakta, lytter aktivt til andre og kommer med konkrete forespørsler. Lett å skrive - vanskelig å praktisere.


For at grupper skal utvikle seg til høytytende team kreves et høyt nivå av trygghet, åpenhet og tillit, samt ferdigheter i å gi og motta tilbakemeldinger. Jeg vil gjerne hjelpe dere å skape den nødvendige åpenhet og tillit.

Jeg kan også veilede dere i å lære fra egen arbeidssituasjon. Da tar vi eksempler fra hverdagen og utforsker dem i fellesskap. Det er en effektiv måte å øke forståelsen og se hvilke muligheter som finnes. Det å "spille" en kunde, klient eller pasient er ofte overraskende effektivt.

Kreative team har det morsomt sammen - og vet å omsette lek til effektiv produktivitet.​

VEILEDNING AV PSYKOTERAPEUTER

Profesjonell faglig oppdatering (PFO)

Hensikten med veiledning er stadig å utvikle seg, lære mer om relasjoner med andre mennesker og bli en bedre profesjonell utøver - enten det er terapi eller andre sammenhenger.

Deltagerne tar med seg eksempler fra egen praksis, jobb eller annen sammenheng som vi utforsker i fellesskap. Hvordan vi utforsker kommer an på kasus og deltagerne, men fellestrekk er at vi trekker veksel på opplevelser, erfaring og visdommen til alle i gruppa. Arbeidsformen er effektiv for å utvide ens profesjonelle perspektiv.

Jeg er godkjent som veileder av NGINGFGPO og EAGT

LES MER

og bli inspirert

Hvis du vil lese mer om hva gestaltterapi er kan du kjøpe boken "Lik meg - roman om karriere, kjærlighet og gestaltterapi"

Du kan også lese mer faglig i artiklene

Kjonstad, Gunaketu, (2007), ”Gestalt og Buddhisme”, Norsk Gestalttidsskrift IV, 1, 45-55.


Kjønstad, Gunaketu, (2008), « Å legge merke til det som skjer og la mening tre frem», Norsk Gestalttidsskrift, årgang V, nr. 2, Høst.

Kjonstad, Gunaketu Bjorn, (2016), “’Structured Ground’: Heresy or Cutting Edge?”, Gestalt Review2016, Vol 20, No 1, Pages 48-61.

Du kan også se en video om gestaltterapi eller parterapi

Etter et halvt år med samtaler med Bjørn G føler jeg en ro i dagligdagse situasjoner, som tidligere ville vært helt utenkelig. Jeg har fått hjelp til å forbedre meg selv, mine nærmeste relasjoner og hvordan jeg forholder meg til jobb. Bjørn G har en fantastisk evne til å hente frem det som trengs å jobbes med - selv når jeg trodde vi ikke hadde noe å snakket om!

Cathrine Holst