Terapi og veiledning i alle livets faser

Stopp - pust- du er i live!

Noen ganger står man fast. Det kan være ting som har skjedd, vansker med ens aller nærmeste, sykdom eller dødsfall, endringer i arbeid- eller familiesituasjon, bekymringer, fysiske plager, depresjon, angst eller traumer som plutselig har blitt aktivert eller reaktivert.

 

Da vil jeg hjelpe deg til å komme videre, basert på egne erfaringer som samtaleterapeut siden 2006, konsulent, lærer, pappa, partner og verdensborger.

Adresse

Tirsdag, onsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Nettet: whereby.com/pustepause

Mobil

977 15 657

©2018 by Pustepause.