Hvordan går det? Er du mer isolert og engstelig enn før i korona pandemien? Vil du møtes på nett eller telefon for å snakke med en profesjonell samtaleterapeut om gamel eller nye vanskeligheter. Eller kanskje trenger du noen å sparre med for hvordan du løser en ny arbeidssituasjon hjemmefra? Hvis du ikke kan snakke hjemme kan du ta med mobilen på en spasertur sammen med meg.

Stopp - pust- du er i live!

Hos Pustepause er gestalt og oppmerksomhetstrening hovedverktøyet i en psykoterapi som hjelper deg som enkeltperson, par, familie og team til å leve mer kreativt og finne gnisten i det dere gjør.

Andre vil ha mer målbevisst hjelp til å få gjennom et prosjekt, håndtere konflikter i et team eller skape trygghet, åpenhet og tillit som er grunnlaget for en hver velfungerende gruppe.

Jeg hjelper deg til å bli bevisst de forskjellige sidene ved deg selv – behagelige og ubehagelige – og forholde deg til dem på bevisste og kreative måter.

Adresse

Tirsdag, onsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Nettet: whereby.com/pustepause

Mobil

977 15 657

©2018 by Pustepause.