Personlig terapi

Isolasjon gjør ofte vanskeligheter mye større enn de trenger å være.

gestaltterapien utforsker vi hvordan du reagerer på forskjellige situasjoner - bevisst eller ubevisst. Disse mønsterne styres ofte av forestillinger og overlevelsesmekanismer fra tidligere i livet. Er disse mekanismene fremdeles nyttige der du er i dag, eller gjør de at du "sitter fast"?

"Gestalt" betyr meningsfull helhet. Vi mennesker har et grunnleggende behov for å forstå og organisere våre tanker, følelser og omgivelser nettopp for å skape mening og helhet. I individualterapi utforsker vi hva du kan gjøre for å leve et mer helhetlig liv i god relasjon til dine medmennesker.

For å få med helheten er det like viktig å bli bevisst hva vi føler og gjør som det vi tenker og sier.

Ingen spørsmål er for farlige, små eller dumme her hos Pustepause!

IMG_20210831_140003385_HDR.jpg