top of page
Annette holder tale.PNG

BÆREKRAFT

Verden og menneskene som lever i den er både fantastiske og forferdelige. Det avhenger av hvordan vi ser verden og hvordan vi samhandler med den. Pustepause samarbeider med alle gjennom næringsliv og organisasjoner, aktivister og politikere, universitet og skoler, privat og offentlig.

Hvordan hente frem eller utvikle bærekraft til å leve godt i dagens samfunn som endrer seg raskt?

Jeg henter inspirasjon fra blant annet Joanna Macy, David Loy, Guhyapati, Kritee Kanko og mange flere for å finne gode måter å bidra til å skape et bedre samfunn for alle.

Bærekraft innebærer mennesker, miljø og meningsbærende arbeid (så alle kan jobbe med verdighet - People, Planet, Prosperity). Langsiktige bærekraftige liv og samfunn integrerer alle disse.

 

Gk klimapilgrim2.PNG

Slik integrering skjer både i det indre og det ytre. Endring skjer hele tiden, enten vi liker det eller ikke.

(Hvordan påvirkes du av å lese dette? Kjenne etter hvordan det oppleves i kroppen. For noen kan en slik anerkjennelse bevege oss dypt… så ta noen pust og kjenn etter før du leser videre.)

Traumatiske opplevelser kan gjøre det vanskelig å respondere klokt, sunt og medfølende i egne relasjoner og i verden. Post-traumatiske opplevelser kan lede til lidelse - eller læring og vekst. En vei er å møte traumatiske og post-traumatiske opplevelser med varsomhet, sårbarhet, omsorg, mot – og besinnelse. Vi trenger pustepauser for å komme oss tilbake i eget toleransevindu der vi kan lære egne forsvarsmekanismer å roe ned of finne nye måter å respondere.

Dette gjøres best i felleskap med andre og jeg hjelper deg gjerne på veien. Kritee (dharma navn: Kanko) har skrevet vakkert om dette i artikkelen «Movement builders! Deal with trauma».

Jeg vil gjerne snakke med deg om hvordan vi sammen kan skape et flott samfunn.

bottom of page