Adresse

Mandag, tirsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Kontakt

977 15 657

©2018 by Pustepause.

EMPATISK OG OPPMERKSOM KOMMUNIKASJON

Studie ved OsloMet Universitet

Vi tilbyr kurs i empatisk og oppmerksom kommunikasjon på OsloMet (tidl. HiOA).

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor samt studenter som vil bedre sitt samarbeid med kolleger, klienter, medstudenter og seg selv. Det er spesielt nyttig for lærere som forbereder seg til “folkehelse og livsmestring” i ny læreplan.

Formålet med studiet er tredelt:

  • bidra til forståelse og anerkjennelse av forholdet mellom konfliktskapende vs kontaktskapende kommunikasjon

  • trene oppmerksom tilstedeværelse i forhold til seg selv og andre

  • trene i kontaktskapende kommunikasjon


Målet er at studentene skal videreutvikle egen evne til empatisk kommunikasjon og evne til nærvær. Emnet tar utgangspunkt i utfordringer fra arbeidslivet, studier og hverdagslivet. Sentrale kunnskaper og ferdigheter er knyttet til modellene “ikkevoldskommunikasjon” og “mindfulness”. Hovedvekten av undervisningen vil bli lagt på ferdighetstrening i å anvende empatisk kommunikasjon og mindfulness i møtet med voksne og barn.


Med livsmestring eller «life skills» i ny læreplan vil det være viktig selv å ha mestringsstrategier og å kunne videreformidle disse videre. Verdens helseorganisasjon deler “life skills” inn i tre områder:

1) Kommunikasjon og relasjonell kompetanse,

2) Beslutningstaking

3) Følelsesregulering og selvinnsikt.

Kurset tar for seg alle disse områdene.


Målgruppen er tilsatte i NAV, skole-, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre som jobber med kommunikasjon.


Studiet hører inn under fakultetet for samfunnsvitenskap

Du kan lese mer på Facebook  og OsloMet