top of page

GRUPPETERAPI 

Vår sårbarhet og våre sår er often åpninger til det beste og mest verdifulle ved oss. (David Richo)

Utfordringene ved å leve - alene eller med partner og kanskje barn som enten er 'dine' eller 'parnerens' eller begge, på jobb eller uten jobb er felles for mange. Det er forløsende å se hvordan andre takler lignende situasjoner og det kan være lettere å lære av en situasjon sett utenfra, når den er lik den man selv står i. Nevropsykologiens funn om speilnevroner støtter opp under disse erfaringene. Vi lærer overaskende godt av å se andre utforske sine problemer.
 

Shelly Villanger som er student ved NGI uttalte om en terapigruppe hun var med i:

 

"Å gå i gruppe hos Bjørn har gitt meg mulighet til å øve på varhet i trygge omgivelser. Jeg har lært at det ikke er for sent å si fra selv om øyeblikket er forbi, og at det går an å velge å handle annerledes enn hva jeg vanligvis gjør."

Gruppen består av mellom fire til åtte deltagere. 
 

Jeg er godkjent veileder ved Norsk Gestaltterapeut Forening så workshopen teller som gruppeterapi hos NGI og PFO (Proffesjonell Faglig Oppdatering) hos NGFO og GPO.

PP - Gruppeterapi - _DSF6078_edited.jpg
bottom of page