GRUPPETERAPI 

Vår sårbarhet og våre sår er often åpninger til det beste og mest verdifulle ved oss. (David Richo)

 

Det er usikre tider. Mange er isolert og det er grobunn for angst og bekymringer. Gruppeterapi er  en trygg og nær måte å snakke om det du sliter med. Vi er alle i samme båt og du trenger ikke ha psykiske plager for å delta.

Temaene vi sliter med er ofte vanlige og det er forløsende å se hvordan andre takler en situasjon. Det er mye lettere å lære av en situasjon sett utenfra, når den er lik den man selv står i. Nevropsykologiens funn om speilnevroner støtter opp under disse erfaringene. Vi lærer overaskende godt av å se andre jobbe.
 

Shelly Villanger som er student ved NGI uttalte om siste terapigruppe hun var med i (2020):

 

"Å gå i gruppe hos Bjørn har gitt meg mulighet til å øve på varhet i trygge omgivelser. Jeg har lært at det ikke er for sent å si fra selv om øyeblikket er forbi, og at det går an å velge å handle annerledes enn hva jeg vanligvis gjør."


Du får utforsket tanker og atferd i en trygg situasjon med fremmede som har samme interesse som deg. Du får åpne og ærlige tilbakemeldinger når du vil ha det. Vi utforsker også hvordan det er å ikke dele, men holde tilbake. Hvorfor holder vi tilbake det vi har på hjertet eller som gleder eller plager oss? Det er deretter deilig forløsende å se, litt etter litt, at vi kan åpne opp og det vi frykter ikke er så farlig.

Gruppen består av mellom fire til åtte deltagere. Vi møtes annenhver onsdag kl 15-17.30. Da velger vi om vi vil fortsette og om vi er åpne for å slippe nye deltagere inn i gruppen.

Jeg er godkjent veileder ved Norsk Gestaltterapeut Forening så workshopen teller 15 timer til PFO - Proffesjonell Faglig Oppdatering.

Gruppe everydayfeminism.jpg