MEDITASJON

ved Oslo Buddhistsenter

Det er mye i livet som er utenfor vår kontroll. Det er allikevel mulig å ta ansvar for egne sinnstilstander – og endre dem til det bedre. Buddha hevder at dette er det viktigste man kan gjøre og at det er det eneste virkelig effektive svaret på personlig lidelse, angst, frykt, hat og generelle vrangforestillinger.

Meditasjon er et middel til å forvandle sinnet. Buddhistiske meditasjonspraksiser er teknikker som fostrer og utvikler konsentrasjon, klarhet, følelsesmessig positivitet og evnen til å se livet med sinnsro. Ved å praktisere meditasjon utvikler du nye positive og sunne vaner. Ved regelmessig og tålmodig kultivering kan disse sinnstilstandene lede til dyp indre ro og kraftfull livsutfoldelse, som igjen kan lede til en ny forståelse av livet.

Ved Oslo Buddhistsenter lærer du flere former for å integrere alle deler av deg selv, kultivere kjærlig vennlighet, gi slipp på gamle vaner å la nye impulser slippe frem. Vi tar vare på og viderefører 2500 år med erfaring i mindfulness og meditasjon.

"Mesteren har feilet flere ganger enn nybegynneren har prøvd."

Adresse

Tirsdag, onsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Nettet: whereby.com/pustepause

Mobil

977 15 657

©2018 by Pustepause.