Ledet mindfulness bilde.PNG

Bedriftsyoga og mindfulnes

Mindfulness er en enkel og kraftfull praksis for å trene oppmerksomhet og empati i relasjoner. Det er enkelt fordi det handler om å være aksepterende tilstede i øyeblikket her og nå (føleleser, tanker. emosjoner etc.). Det er kraftfullt fordi det bryter med vaner om å fortape seg i tanker om fortid eller fremtid, som skaper unødvendig store mengder stress. 

Mindfulness praksis for bedrifter er en investering som vil betale seg i reduserte kostnader knyttet til stress og sykdom. I tillegg fører økt tilstedeværelse til at de ansatte tar mer ansvar, er mer fornøyde og engasjerte. Omfattende forskning har vist at mindfulness praksis hjelper enkeltpersoner til å ta ansvar for sin egen sinnstilstand, slik at de takler stress bedre og blir mer fokuserte. Bedrifter som benytter mindfulness kan forvente følgende resultater:

  • Reduserte kostnader knyttet til sykefravær og turnover.

  • Økt konsentrasjon, hukommelse og evne til å lære nye ferdigheter.

  • Økt produktivitet.

  • Høyere jobbtilfredshet.

  • Bedre arbeidsmiljø.

Adresse

Tirsdag, onsdag og torsdag: Storgata 39, 0181 Oslo

Fredag: Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo

Nettet: whereby.com/pustepause

Mobil

977 15 657

©2018 by Pustepause.