top of page

VEILEDNING

Profesjonell faglig oppdatering (PFO)

Hensikten med veiledning hos Pustepause er stadig å utvikle seg, lære mer om relasjoner med andre mennesker og bli en bedre profesjonell utøver - enten det er i forhold til terapi eller andre sammenhenger.

Deltagerne tar med seg eksempler fra egen praksis, jobb eller annen sammenheng som vi utforsker i fellesskap. Hvordan vi utforsker kommer an på kasus og deltagerne, men fellestrekk er at vi trekker veksel på opplevelser, erfaring og visdommen til alle i gruppa. Arbeidsformen er effektiv for å utvide ens profesjonelle perspektiv.

For gestaltterapeuter er det nyttig at jeg har erfaring med veiledning fra mange forskjellige sitausjoner som helsevesen, bedrifter, frivillige organisasjoner, selvutviklingsgrupper, mindfulness og adopsjon. Det er viktig for å kunne relatere til de utfordringer dine klienter står oppe i.

Jeg er godkjent som veileder fra NGINGFGPO og EAGT

Pris: Kr 900 for 55 minutter individualveiledning. Grupper etter avtale.

Therapy Session
bottom of page